Enheder

Her er en nøgle til de målestoks-forhold der bruges her på madkort.dk.

ml = milliliter

dl = deciliter

l = liter

tsk = te-ske

spsk = spise-ske

knsp = knivspids

Skriv et svar